Emo Gradnja doo Svrljig

+ 381 18 573 344     |     office@emogradnja.com

Distribucija

Unapređujemo energetsku efikasnost i vršimo analizu kvaliteta električne energije mrežnim analizatorom i savremenim softverskim rešenjima.

+ 381 18 573 344

office@emogradnja.com

Visibaba bb

18000 Niš

Pon - Sub : 8:00 - 16:00h

Radno Vreme

Distribucija i prenos električne energije

Naše preduzeće je izvodilo radove na instaliranju opreme za radio daljinsko upravljanje 10kV-nom mrežom. Instalirani su uređaji za radio daljinsko upravljanje 10kV distributivnim mrežama i prateća oprema na lokacijama: selo Prugovac, selo Grkinja, selo Donji Matejevac, selo Stublina, selo Konjska Poljana, selo Gabrovac, selo Katun.
Oblast našeg rada
Ovi elementi su predviđeni za montažu na otvorenom prostoru. Konkretno dat je prikaz montaže visokonaponskog trafoa 11/0.23 kV za napajanje aktuatora NME200, montaža zrakaste antene GP450S za radio daljinsko upravljanje aktuatorom, i ugradnja NME200 sa prilagođenjem polužja rastavljača na radni mehanizam NME200.
Elementi napajanja i daljinskog sistema
Na slici je stub DV10kV sa STS 10/0,4kV na kome je namontiran SF6 rastavljač VEI FLUSARC PLA i povezan na 10kV vod, visokonaponski trafo 11/0,23kV za napajanje akumulatora NMS100, akumulator NMS100 za upravljanje rastavljačem SF6, ugrađena zrakasta antena GP450S i povezan akumulator NMS100 sa antenom na stubu.
Distribucija i daljinsko upravljanje prenosom
Na ovoj slici su namontirana dva vakumska prekidača VEIVACUUM – F u zidanoj TS-KATUN 50kVA u opštini Aleksinac.
Ugradnja prenosnog sistema na objektu