• ulica Visibabe bb Calije 18000 Nis
  • Telefoni:+381 18 573 344 / 573 345 / 064 85 50 400

DISTRIBUCIJA

Oblast našeg rada 

 

Naše preduzeće je izvodilo radove na instaliranju opreme za radio daljinsko upravljanje 10kV-nom mrežom. Instalirani su uređaji za radio daljinsko upravljanje 10kV distributivnim mrežama i prateća oprema na lokacijama: selo Prugovac, selo Grkinja, selo Donji Matejevac, selo Stublina, selo Konjska Poljana, selo Gabrovac, selo Katun. 

 

distribucija1  Radiodaljinsko upravljanje 2

                      

 

 

Distribucija i daljinsko upravljanje prenosom

 

Na slici je stub DV10kV sa STS 10/0,4kV na kome je namontiran SF6 rastavljač VEI FLUSARC PLA i povezan na 10kV vod, visokonaponski trafo 11/0,23kV za napajanje aktuatora NMS100, aktuator NMS100 za upravljanje rastavljačem SF6, ugrađena zrakasta antena GP450S i povezan aktuator NMS100 sa antenom na stubu.

distribucija2    Oprema za radiodaljinsko upravljanje 10kV 14


  

 

Elementi napajanja i daljinskog sistema


Ovi elementi su predviđeni za montažu na otvorenom prostoru. Konkretno dat je prikaz montaže visokonaponskog trafoa 11/0.23 kV za napajanje aktuatora NME200, montaža zrakaste antene GP450S za radio daljinsko upravljanje aktuatorom, i ugradnja NME200 sa prilagođenjem polužja rastavljača na radni mehanizam NME200.

 

distribucija3      Oprema za radiodaljinsko upravljanje 10kV1

 

 

 

Ugradnja prenosnog sistema na objektu

 

Na ovoj slici su prikazana dva vakumska prekidača VEIVACUUM - F u zidanoj TS-KATUN 50kVA u opštini Aleksinac.

 

 

 

distribucija4    F1000015