• ulica Visibabe bb Calije 18000 Nis
  • Telefoni:+381 18 573 344 / 573 345 / 064 85 50 400

Termovizijska kamera FLUKE Ti9

Termovizijska kamera FLUKE Ti9 služi za:

  • snimanje temperature kritičnih elektrospojeva u razvodnim niskonaponskim elektroormanima, NN  i VN blokovima u distributivnim trafostanicama 10/0.4kV; 20/0.4kV;
  • snimanje temperature elektrospojeva na svim rastavnim elementima kod srednjenaponskih i visokonaponskih postrojenja,  kod dalekovoda DV naponskog nivoa 10kV,35kV,110kV,400kV itd.

To znači da se ovakav vid termovizijskog snimanja, koristi u preventivan i interventan vid održavanja kompletnih električnih instalacija po objektima, elektroenergetkim postrojenjima itd.

Fajl objekat 11, Ro 1 Saacke je objekat koji se nalazi u British American Tobacco BAT fabriku u Vranju.

 

Dokumenti koje možete preuzeti:

Ovakav vid termovizijskog snimanja, koristi u preventivan i interventan vid održavanja kompletnih električnih instalacija po objektima, elektroenergetkim postrojenjima itd.